Metso pyrkii kehittämään toimittajayhteistyötä systeemisimuloinnin avulla

Webinaari

22.8.2023 – 10:00 EET

Tule kuulemaan kuinka Metso hyödyntää systeemisimulointia hydraulijärjestelmien suunnittelussa. Tutkimusinsinööri Jesse Backman kertoo oppipolkunsa systeemisimuloinnin pariin ja kuinka Metso voisi kehittää yhteistyötä toimittajaketjussaan systeemisimuloinin avulla. Tärkeimmät opit esitellään käytännön suunnitteluesimerkin avulla.​


Kuinka parantaa yhteistyötä toimitusketjussa systeemisimuloinnin avulla?

Mitä systeemisimulointi on?

Systeemisimulointi yhdistää yksittäisten komponenttien ominaisuudet ja vuorovaikutukset koko järjestelmän dynaamiseksi käyttäytymiseksi. Komponenttien suunnittelu sekä valinnat voidaan varmistaa tarkastamalla järjestelmätason oikea toiminta virtuaalimallista.

Fysiikan eri osa-alueet voidaan käsitellä samassa mallissa, mikä mahdollista järjestelmän kokonaisvaltaisen suunnittelun. Systeemin suorituskykyä rajoittavat tekijät löydetään yhdistämällä lämmönsiirron, hydrauliikan, pneumatiikan sekä mekaniikan käytös ohjauslogiikkaan.

Systeemisimulointi auttaa meitä ymmärtämään mitä todella haluamme komponenteiltamme.

Jesse Backman, Tutkimusinsinööri, Metso

Systeemisimuloinnin tärkeimmät edut – Miksi Tarvitsen Sitä?

Kuinka aloittaa?

Oikean työkalun valinta omiin tarpeisiin on tärkeintä. Testaamalla simulointiohjelmistoa kokeneen tuen kanssa saavutat nopeasti ymmärryksen sopivasta mallinnukseen käytettävästä yksityiskohtien tasosta. Ohjelmistojen välinen yhdistettävyys on tärkeä ominaisuus, joka helpottaa yhteistyötä niin organisaatiosi sisällä että ulkopuolella. Eviden auttaa polullasi järjestelmäsimulointien ammattilaisuuteen.​

“Mutta suunnittelemme vain komponentteja!”

Komponentit ovat aina osa järjestelmää. Järjestelmän toiminnan ymmärtäminen vaatii tietoutta komponentin käyttäytymisestä. Järjestelmätason malleissa komponenttien käytös voidaan kuvata jopa yksinkertaisilla omaiskäyrillä, kunhan komponenttien käyttäytymistä kuvaavat testit suoritetaan tämä käyttötapaus huomioiden.​

Mikä on tärkeää?

Nykypäivän kehitystahdissa on olennaista, että käytössä on työkalu, jolla simulointimallien rakentaminen ja analysointi on helppoa ja nopeaa. Konsepti-ideoiden ja eri teknologiaratkaisujen nopean vertailun mahdollistaa joustavuus eri fysiikan osa-alueiden väliseen mallintamiseen sekä simulointimallin määrittelymahdollisuus alustavilla toiminnallisilla yksityiskohdilla. Kun komponenttimalleja voidaan tarkentaa ohjelmiston sisällä, voidaan samaa simulointimallipohjaa hyödyntää koko tuotekehityselinkaaren ajan.

Onko ydinosaamiseni turvassa?

Systeemitason simulointimalleissa kaikkia komponenttian yksityiskohtia ei tarvitse olla nähtävillä. Yleensä vain komponentin käyttäytyminen annetuilla lähtöarvoilla on oleellista ja siksi arkaluontoiset yksityiskohdat voidaan jättää pois mallin mukana jaetusta sisällöstä. Nämä niinsanotut “black box” –mallit edelleen käyttäytyvät kuin oikea komponentit paljastamatta millä taikatempuilla komponentin toimivuus on saavutettu.​