Solid Edge from Siemens was used to develop Yanu, a fully autonomous A.I. and robot empowered bartending unit. It serves drinks, handles payments, identifies and communicates with clients.

Mitä uusi Solid Edge 2023 tarjoaa

Siemens Digital Industries Software esitteli lokakuussa 2022 uusimman version tuotekehityksen suunnitteluohjelmasta Solid Edge 2023.

Solid Edge on markkinoiden kattavin piirrepohjainen 2D/3D -järjestelmä. Se yhdistää suoran mallintamisen nopeuden ja joustavuuden tarkkaan mittaohjattuun, piirrepohjaiseen mallintamiseen.

Tämän ansiosta Solid Edgellä suunnittelu on tehokasta ja joustavaa, mikä kriittisen tärkeää yhä vaativammassa nykyaikaisessa tuotesuunnittelussa.

Tässä blogiartikkelissa käydään läpi Siemens Solid Edgen tärkeimpiä uusia ja paranneltuja ominaisuuksia.

Uutta joustavuutta Solid Edge -lisensointiin


Solid Edgen 2023 tarjoamat uutuudet eivät rajoitu vain pariin yksityiskohtaan, vaan koko käyttökokemusta on virtaviivaistettu.

Solid Edge tarjoaa monipuoliset työkalut 3D-suunnitteluun, koneistuksen CAM-ohjelmointitarpeisiin sekä teknisten julkaisujen valmistamiseen.

Uudessa versiossa ei olla keskitytty ainoastaan 3D-tulostukseen liittyvään topologia-optimointiin ja simulointien verkottamiseen. Kehityksen pääpaino on ollut selvästi päivittäisen työskentelyn parantamisessa ja helpottamisessa.

Myös SaaS-tilauslisenssin mukana tuleva Xcelerator Share tarjoaa parempaa ja nopeampaa yhteistyötä.

Uudet, joustavat lisensointivaihtoehdot sopivat pienten ja keskisuurten valmistajien muuttuviin liiketoimintatarpeisiin. Uusi arvoperusteinen lisensointi mahdollistaa ohjelmistojen ja palveluiden käytön tarpeidesi mukaan.

Now available as subscription. Solid Edge SaaS gives you a connection to the cloud and the opportunity to access software and services based on your needs.
Solid Edge SaaS on nyt saatavilla tilauspohjaisena. Voit viedä suunnittelusi pilveen ja yhdistää sen eri ohjelmistojen ja palveluiden kanssa tarpeesi mukaan.

Pilvikomponentti Xcelerator Share

Xcelerator Share on lisenssin mukana tuleva niin sanottu pilvikomponentti, joka mahdollistaa suunnitelmien tallentamisen helposti ja turvallisesti pilveen.

Sen avulla voit voit jakaa suunnitelman tarkasteltavaksi, kommentoitavaksi tai yhteistyön nopeuttamiseksi tiimisi tai kumppanisi kanssa.

Solid Edge Xcelerator Sharen avulla on mahdollista hallita tuotekehitysprojektin tehtäviä Kanban boardin avulla, aina palaverien järjestämiseen projektin osallisten kesken.

MBD – eli mallipohjaisen määrittelyn parannuksia

Solid Edge 2023:n parannetut mallipohjaisen määrittelyn (MBD) työkalut mahdollistavat pureutumisen 3D-mallien yksityiskohtiin nopeammin ja helpommin kuin koskaan ennen. Työnkulkua on parannettu ja automaatio tekee suunnittelusta helpompaa ja nopeampaa.

Uusi Solid Edge Advanced PMI -lisäosa tarjoaa korkealaatuisen yhtenäisen mitoituksen luomisen loppupään Product Manufacturing Information (PMI) -sovelluksiin.

Toinen MBD:n uusi ominaisuus on Textbox Annotation, joka mahdollistaa muistiinpanojen ja muiden tietojen lisäämisen 3D PMI:hin. Merkinnät voidaan asettaa näkymään aina samansuuntaisesti näytön kanssa, kun mallia käännetään.

Muistiinpanot ja tekstilaatikot voidaan tallentaa Notes Libraryyn, mikä säästää huomattavasti aikaa, kun niitä taas tarvitaan. Tämän ominaisuuden ansiosta muun muassa mitoitusprosessia ja tuotannon tarpeisiin käytettäviä merkintöjä voidaan yhtenäistää.

Uusi Auto Dimension -komento luo automaattisesti PMI-mitat osille ja ohutlevy-komponenteille. Solid Edge Advanced PMI:n apuohjelma Dimension Checker tarkistaa automaattisesti osamallin, eli onko osa ali- tai ylimääritetty.

Dimension Checkerin tulokset esitetään värikoodattuna sekä 3D-mallissa että interaktiivisessa raportissa, ja ne korostavat rajoitustasoja ja tunnistavat puuttuvat toleranssit.

Sopivuusluokka- ja yksikkötoleranssit voidaan nyt helposti määritellä reiän ominaisuuksiin ja siten sisällyttää piirustuksiin tai PMI-mitoituksiin. Samankaltaisten reikien mitoitus voidaan ryhmitellä yhdeksi kuvaukseksi, mikä mahdollistaa tiiviimmän mitoituksen.

Solid Edge Advanced PMI and Model Based Definition capabilities provide new streamlined tools to detail 3D models faster and easier than ever before.
Solid Edgen mallipohjaisen määrittelyn kyvykkyydet tarjoavat virtaviivaistettuja työkaluja entistä nopeampaan ja helpompaan 3D-suunnitteluun.

Uusia Solid Edge -lisäosia

Uusi Solid Edge Advanced PMI -lisäosa tarjoaa korkealaatuiset mitoitustyökalut suoraan malleihin ja siten hyödynnettäväksi loppupään PMI-sovelluksiin.

Model Based Definition on pitkään ollut kuuma puheenaihe ja Siemens panostaa vahvasti näiden työkalujen kehitykseen. Mitoitukseen on tuotu lisää automaatiota, muun muassa mittojen sijoitteluun.

Kokonainen malli mitoituksineen ja kuvantoineen voidaan tulostaa 3D PDF -tiedostoksi. Sovite ja tolerointi voidaan nyt helposti määrittää koko piirteeseen suunnitteluympäristössä ja tuoda piirustuksiin tai PMI-mitoituksiin.

Yksi mielenkiintoisimmista uutuuksista on Solid Edge Inspector, joka helpottaa esimerkiksi piirustusten mitoituksen tarkistusta. Mikäli 3D-mallissa on toleroitu mitta, mutta piirustuksessa mitasta puuttuu toleranssialue, työkalu huomauttaa tästä.

Kappaleen valmistuksessa tarkastettavien mitoitusten merkkaaminen ja tarkastusohjeen laatiminen tapahtuvat automaattisesti. Jos mallissa tai mallin mitoituksessa tehdään muutoksia, Inspector tallentaa versiohistorian.

Solid Edge 2023 oppiva käyttöliittymä

Uudistunut käyttöliittymä on tehnyt työkalujen käytöstä virtaviivaisempaa. Työskentely vaatii vähemmän klikkauksia ja aikaa säästyy.

Jo Solid Edge 2021 -versiossa käyttäjille esitelty Adaptive UI on parantunut entisestään. Adaptive UI tarjoaa tekoälyn kaltaisia ominaisuuksia, joiden avulla se omaksuu työskentelytapasi ja ennustaa intuitiivisesti sinulle sopivat komento- ja työkalurivit käyttöön.

Siemens-ohjelmistojen yhteensopivuus

Yhteistyö eri ohjelmistojen kesken on saanut mielenkiintoisia parannuksia. Solid Edge 2023 mahdollistaa esimerkiksi kinematiikkojen lisäämisen rakenteeseen. Näin suunnitelmiesi jälleenkäyttö esimerkiksi NX- ja Process Simulation -työkaluissa tehostuu ja päinvastoin.

Tätäkin mielenkiintoisempi, ja useampia käyttäjiä koskettava, uutuus on SOLIDWORKS-, JT-, STEP- ja Parasolid-tiedostojen hyödyntäminen suoraan Solid Edge -kokoonpanoissa ilman tiedostoformaatin käännöstä.

Solid Edge CAM Pro -uutuuksia koneistukseen ja jyrsintään

Solid Edge CAM Pro, eli NX CAM, on päivittänyt myös käyttöliittymää, parantaen samalla käytettävyyttä.

Siemens tekee alati laajenevaa yhteistyötä työstökoneiden OEM-valmistajien kanssa. Yhdessä kehitetyt ratkaisut ovat päässeet myös suunnitteluohjelmistoihin.

CAM-puolen uutuuksista mainittakoon 4-akseliseen koneistukseen liittyvä Rotary Machining, joka tuo helpoutta jyrsintöjen ohjelmointiin pyörähdyssymmetristen kappaleiden osalta.

Adaptiivinen jyrsintä, tai ehkä paremmin dynaamisena jyrsintänä tunnettu vakiolastunvirtajyrsintä, on nykyään tuettu 5-akselikoneistuksessa, tuoden reipasta lastun poistoa prosessiin.

Wire EDM -puolen toimintoja kipinätyöstön suunnitteluun on parannettu entisestään. Smart Machine Kits -kirjasto Siemensin Post Hub -palvelussa tarjoaa helpon pääsyn standardoituihin, ammattimaisesti valmistettuihin postprosessoreihin ja konesimulaatiosarjoihin.

Solid Edge 2023 continues to deliver enhanced workflows, promoting greater performance and increased productivity.
Solid Edge 2023 tarjoaa entisestään paranneltua suunnittelun prosessia, joka puolestaan lisää tuottavuutta.

Solid Edge 2023 -analyysin asiantuntija on Jussi Paasisalo, Business Executive, IDEAL GRP