Events & Webinars

We love meeting our customers and partners face to face, but clearly that is tough at the moment!


Virtuaalinen käyttöönotto -webinaari

(This webinar will be held in Finnish.)

Useille valmistavan teollisuuden yritykselle kyky tuoda tuotteet ja innovaatiot markkinoille niin nopeasti kuin mahdollista on keskeinen kilpailutekijä.

7813 virtual commissioning visual 180126 1 highres

Monet tuotteet ovat muuttuneet entistä teknisemmiksi ja niiden laatuvaatimukset ovat kasvaneet samaan aikaan, kun ympäristövaikutusten merkitys on entistä suurempi. Resurssien tehokas hyödyntäminen on monelle entistä tärkeämpää. Tuotannon tulee olla sekä tehokasta että joustavaa.

Virtuaalisen käyttöönoton avulla avulla pystytään testaamaan kokoonpano digitaalissa ympäristössä ja siten merkittävästi esimerkiksi tehostamaan tuottavuutta, vähentämään tuotantoon liittyviä riskejä ja huomioimaan vaikutus ympäristön kuormittamiseen.

Continue Reading